Dansk:

Oplever du problemer med din talestemme, eller er du eksempelvis skuespiller og bruger stemmen meget i dit arbejde, kan StemmeStudiet.dk hjælpe dig til at bruge stemmen rigtigt.

Arbejdet er detaljeret, og du vil opnå forståelse af, hvordan din stemme fungerer, mens vi arbejder med den. Med forståelsen af stemmen kommer viden om, hvordan du taler naturligt korrekt, og hvordan du kan bibeholde naturligheden i stemmen efter endt forløb hos StemmeStudiet.dk.


Forkert stemmebrug er ofte en vane der bliver opbygget over tid. For at afvende den dårlige vane kræves tid og disciplin. Der findes desværre ikke noget "quick fix". Det er dig og din stemme, der afgør, hvor lang tid der kræves, før din stemme er i balance.

StemmeStudiet.dk tilbyder en gratis prøvetime på ca 45 minutter, hvor vi taler om dig, din stemme og hvad, der eventuelt skal arbejdes med. 

English:

Are you experiencing problems while with your speaking voice or are you using your voice a lot in your work for example as an actor/ actress StemmeStudiet.dk can help you to use your voice correctly.

It is a detailed work where you will achieve an understanding of how your voice functions during the work. With understanding comes knowledge of how to maintain a natural balance in the voice after finishing the studies at StemmeStudiet.dk.


Wrong use of the voice is usually a bad habit that is build up over time. To change the habit takes time and disciplin. Unfortunately there is no "quick fix". It is you and your voice that will tell how long it will take to reach the natural balance in you voice.

At StemmeStudiet.dk you are offered a free trial lesson of approximately 45mins in which we will talk about your voice, what issues you might have and what there is to be done about it.